KIL DÖNMESİ

Genellikle kuyruk  sokumu bölgesinde yerleşen,  dönem dönem enfeksiyonlara ve apselere neden olan bu nedenle de insanların hayatını olumsuz etkileyen hastalıkların başında gelmektedir.

Hastalığın nedenleri arasında iki teori bulunmaktadır; Bunlardan birincisi doğuştan iki vücut yardımının birleşmesi esnasında bazı kıl köklerinin ters yerleşmesi ve içeri doğru büyümesidir.   İkincisi ise hijyen kurallarına uymamak, yetersiz temizlik, sert sırt ve saç kıllarını bulunması, bir kilo fazlalığı gibi nedenlerle dökülen kılların kuyruk sokumuna yapışması ve vida etkisiyle kuyruk sokumu bölgesine giriş yapması ve kist oluşturmasıdır.

Tanı için  detaylı fizik muayene yeterlidir.  Daha önce hapse ve enfeksiyon geçiren hastalarda tanı daha rahat konulurken apse ve enfeksiyon geçirmemiş hastalarda detaylı muayenede kuyruk sokumu bölgesinde orta hatta pit adı verilen ufak delikciklerin bulunması tanı için önemli kriterdir.

Hastalar” kuyruk sokumu üzerinde şişlik var”, “oturmakta güçlük çekiyorum” ve “ağrı yapıyor” gibi şikayetlerle klinik bulgu vermektedir.

Tedavide içi kıl ile dolu bu kist boşluğunun temizlenmesi ve temizlenen bölgedeki doku boşluğunun doldurulması amaçlanmaktadır.  

Günümüzde kıl dönmesi ameliyatlarının ameliyat sonrası sıkıntıları nedeniyle minimal invazif tedaviler erken dönem vakalarda daha çok tercih edilmektedir.  

Minimal invaziv tedaviler; Mikrosinüsektomi, Kristalize Fenol yöntemi ve LAFT adı verilen Lazer Yöntemi olarak isimlendirilmektedir.

İleri kıl dönmesi vakalarında ve mikrocerrahi yöntemine uygun olmayan vakalarda Rhomboid Eksizyon-Limberg Flep yöntemi, Cleft Lift- Kalidakis yöntemi ve Bascom yöntemi olarak en çok tercih edilen cerrahi yöntemlerdir.

MİNİMAL İNVAZİF TEDAVİ


Mikrosinüsektomi

Kuyruk sokumunda bulunan tek deliğinin bistürü yardımı ile yaklaşık 1 santim çapında sinüs boşluğu boyunca ilerleyerek çıkarılması ve bu bölgenin primer kapatılması işlemidir. Tek deliği bulunan hastalarda kullanılabilen tedavi yöntemidir.  Tedavi sonrası hastaların iş ve sosyal hayatına hızlı dönebilmesi sağlayan bu yöntem sayesinde hastaların son yapılan çalışmalarda yüzde 70'e yakın  iyileştiği izlenmektedir.


Kristalize Fenol yöntemi

Kuyruk sokumunda bir veya daha fazla  kıl dönmesi deliğinin çıkarılmadan genişletilerek kist boşluğuna girilmesi, kist duvarının ve kılların temizlenmesinin ardından Kristalize Fenol adı verilen kaya tuzuna benzer taşların içeriye yerleştirilmesidir. Kristalize Fenol kuvvetli bir kimyasal debridman bileşiğidir. Bu tedavi sayesinde bu bölgede bulunan kıl kökleri ve kist duvarı parçalanır ve hastalığın tekrarı engellenmeye çalışılır.  

Son yapılan çalışmalarda yüzde 83 en yakın iyileşme oranı ile minimal invazif tedaviler arasında en önde yer alan tedavi yöntemidir.


Lazer Tedavisi

Kuyruk sokumunda bir veya daha fazla kıl dönmesi deliğinin çıkarılmadan genişletilerek kist boşluğuna girilmesi, kist duvarının ve kıllarının temizlenmesinin ardından fiber optik lazer ile içeri girilerek radyal ışınlar sayesinde bölgenin yakılması ve yapıştırılması yöntemidir.

LAFT adı verilen bu tedavi yöntemi sayesinde hastaların iş ve sosyal hayatına hızlı dönmesi hedeflenmiştir. Bu yöntemle ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmadığı için tedavi oranları hakkında bilgi vermemiz mümkün değildir.


CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Rhomboid Eksizyon-Limberg Flep Cerrahisi

Dik haldeki baklava dilimi benzer görünümde dokunun kıl dönmesinin deliklerini içine alacak şekilde çıkarılması sonrasında bu geniş boşluğun sağdan ya da soldan bir parça yardımıyla döndürlerek kapatılması ameliyatıdır.  

Ameliyathane şartlarında yapılan bu tedavi hastaların uzun süre istirahat etmesini gerektirmekte yürüme oturma kalkma gibi sosyal faaliyetleri zora sokmaktadır. Tedavi sonrası bir aylık süreden sonra hastalarınnormal hayatına dönebilmeleri mümkündür.  

Doğru teknik ile yapıldığında minimal invaziv işlemlere göre nüks oranı daha düşük izlenmektedir.  Estetik olarak minimal invaziv yöntemlere ve cleft-lift ameliyatına göre daha fazla iz bırakmaktadır.


Cleft Lift-Kalidakis Cerrahisi

Ters dönmüş yağmur damlası şeklinde kuyruk sokumu bölgesindeki kıl dönmesi deliklerini içeri alınacak bölgenin cerrahi olarak çıkarılmasının ardından sağdan ve soldan kaydırılan dokular ile boşluğun doldurulması ameliyatıdır. Rhomboid eksizyon-limberg flep cerrahisi yöntemine göre daha estetik bir işlem olup nüks oranları benzer düzeydedir.  Hastaların sosyal ve iş hayatına diğer cerrahi yöntemlere göre daha hızlı kavuşmasını sağladığı için cerrahide öncelikle tercih edilen yöntemlerdendir.


Bascom Ameliyatı

Kıl dönmesi deliklerinin makat kaslarına yakın olduğu hastalarda tercih edilen ameliyat yöntemidir, Makat kasları korumak ve kıl dönmesi hastalığını tedavi etmek için uygun cerrahi yöntemdir. Kıl dönmesi deliklerinin içine alacak şekilde h harfi ya da ters h harfi şeklinde makat kaslarını gözeterek ve koruyarak dokunun çıkarılmasının ardından sağdan ve soldan kaldırılan parçalar ile çıkarılan boşluğun doldurulması ameliyatıdır. Nüks oranları diğer cerrahi yöntemlere benzer düzeydedir makat kaslarını yakın yerleşen kıl dönmelerinde öncelikle tercih edilen yöntemdir

Kıl Dönmesinde Ameliyatsız Tedavi

Doktorunuza Sorun

Randevu ve sorularınız için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


Doktorunuza Sorun